MODLITWA

 

Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać ( (Johann Wolfgang Goethe)

Bez modlitwy nie ma chrześcijańskiego życia (Paqweł VI)

Bóg lubi, aby Go molestować (św. Jan Vianney)

Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami (Karl Rahner)

Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadawalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy (Mahatma Gandhi)

Całe nieszczęście tego świata polega na tym, że ci, co się modlą nie myślą a ci, co myślą nie modlą się... (Bruce Marshall)

Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości (św. Augustyn)

Człowiek wzbija się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością (Tomasz a Kepmis)

Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi (św. Jan Vianney)

Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia (Karl Rahner)

Gdzie ustaje modlitwa, tam przestaje istnieć chrześcijaństwo i kończy się także kapłaństwo (kard. Julius Döpfner)

Głośniej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, i kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy (Adam Mickiewicz)

Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością (św. Augustyn)

Istnieje wiele rodzajów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić (Helmut Krätzl)

Jak długo my mówimy, tak długo musi milczeć Bóg (Jan Tauler)

Jedyną szczerą rozmową jest modlitwa. Od każdej modlitwy powstaje się lepszym (Stefan Napierski)

Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać (Robert Mäder)

Jeżeli nie przynosisz pożytku ludziom, twoje modlitwy przed Bogiem nie mają wartości... (przysł mandżurskie)

Kamieniem probierczym modlitwy jest wydanie swego życia - określone i szczere - tym, którzy nas potrzebują (kard. Carlo Maria Martini)

Kiedy moja modlitwa stała się bardziej skupiona i wewnętrzna, to miałem coraz mniej do powiedzenia. W końcu zamilczałem (Sören Kierkegaard)

Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach (św. Maksymilian Kolbe)

Który modlitwy pilnuje, ten zwycięstwa dostępuje (przysł. polskie)

Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga (kard. George Basil Hume)

Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać (św. Teresa z Lisieux)

Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć (Edyta Stein)

Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym (św. Maksymilian Kolbe)

Modlitwa jest azylem każdej troski (św.  Jan Chryzostom)

Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii (Reinhold Schneider)

Modlitwa jest kluczem rano i zasuwą wieczór (Mahatma Gandhi)

Modlitwa jest największym majątkiem człowieka (Gertrud von Le Fort)

Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje (Leon Bloy)

Modlitwa jest zwróceniem się ku przyszłości (Gerhard Ebeling)

Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością (Brat Roger)

Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce (Carlo Carletto)

Modlitwa staje się coraz prostsza, ale tą prostotą, na której zdobycie potrzeba całego życia i która tracimy, jeśli się na niej zatrzymujemy (Jean Laplace)

Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga (św. Bernard)

Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka (Władysław Kluz)

Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął (Jerzy Zawieyski)

Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat (Albert Schweizer)

Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć (Mahatma Gandhi)

Motorem historii nie jest ani walka klasowa, ani interesy gospodarcze; motorem historii jest modlitwa, która napędza historię (Tatjana Goriczewa)

Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając (Romano Guardini)

Muszą istnieć również tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale (Victor Hugo)

Myśl o Bogu częściej niż oddychasz (Epiklet)

Nie ma świętości bez dotknięcia przez Boga. Nie ma jednak świętości i bez uciszenia własnych rąk, własnego mózgowia (Stanisław Grabowski)

Niebo samo nie spadnie. Trzeba je osiągnąć. I Pan Bóg sam nie zstąpi, potrzeba Go ściągnąć (Adam Mickiewicz)

O trzy rzeczy trzeba się modlić: o dobrego króla, o dobry rok i dobry sen (przysł żydowskie)

Pan Bóg idzie do tego, kto do Niego przychodzi (przysł. rosyjskie)

Proś Boga o błogosławieństwo dla twojej pracy, ale nie żądaj, aby ją także wykonał (Karl Heinrich Waggerl)

Przecież człowiek może mieć celę tylko w klasztorze, ale i we własnej duszy. - W niej trzeba żyć (św. brat Albert Chmielowski)

Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych (Michael Novak)

Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa (Marcin Luter)

Ten, kto nie słucha najpierw Boga, nie ma światu nic do powiedzenia (Hans Urs von Balthasar)

Ten, kto w cierpliwości trwa przed  milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie (Kard. Josef Ratzinger)

Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic ((Marcin Luter)

Tyle wiem, że modlitwa buduje most z aksamitu, po którym idziemy podlatując jak na trampolinie nad krajobrazy koloru dojrzałego złota, przemienione magicznym zatrzymaniem słońca (Czesław Miłosz)

Wypraszamy u Boga to, co nam się nam się podoba, a otrzymujemy od Niego to, co jest dla nas konieczne (Léon Bloy)

Z modlitwy powinniśmy wychodzić przemienieni, mocniejsi, lepsi. Kto z Bogiem obcuje, naprawdę obcuje, na tego musi spływać Boża moc, dobroć siła (Aleksander Fedorowicz)

Zaczynam się modlić; ale jakże ciężko obrócić serce tam, gdzie się obracać odzwyczaiło (Bogdan Jasiński)

Zwracając się do Boga myślami i modlitwą, opuszczamy niejako świat i silą skupienia pragniemy przebić niebo (Jerzy Zawieyski)

Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm - to miara naszego duchowego zdrowia (Paweł Jewdokimow)